Mail ons       Bel ons: 0493 - 670 251

        Nieuwsbrief         Professionals

Vacatures (2)

 

1.

Het Levensatelier zoekt op korte termijn vakvolwassen

Vak-, of Speltherapeuten

die op zelfstandige basis met ons samenwerken

Functieomschrijving:
De functie van de therapeut is het geven van therapieën aan kinderen, jeugdigen en/of volwassenen met als doel het opheffen en verwerken van emotionele blokkades of traumatische ervaringen.

Taakstelling:

 • Het binnen de algemene behandeldoelen, gesteld binnen de indicatie, nader analyseren van de hulpvraag en het verzamelen van de noodzakelijke informatie ten behoeve van de therapie
 • Het opstellen van een behandelplan en het bepalen van de aanpak en werkwijze in samenwerking met en onder begeleiding van een regiebehandelaar
 • Het uitvoeren van het therapeutisch behandelplan en het organiseren van de uit te voeren activiteiten
 • Het registreren van gegevens en verslaglegging in het EPD
 • Het onderhouden van contacten met (pleeg)ouders en eventuele andere derden in het belang van het behandeltraject
 • Het participeren in diverse overlegvormen zoals bijv. MDO en intervisie

Wij vragen:

 • Minimaal 3 jaar ervaring als therapeut
 • Opleidingsniveau bijv. (Post) HBO Speltherapie, HBO Vaktherapie
 • Een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan voor minimaal 6 dagdelen per week

Wij bieden:
Een “vliegende start”; je kunt direct starten als gevolg van een wachtlijst. Het Levensatelier is een WTZI-toegelaten GGZ-instelling en heeft contracten met 45 gemeenten (obv de Jeugdwet) en met de grote koepels van zorgverzekeraars (obv de Zorgverzekeringswet). Het Levensatelier voldoet aan het Kwaliteitsstatuut GGZ en staat voor een welkome en laagdrempelige entree in een kleurrijke omgeving. De behandelingen worden uitgevoerd naar professionele maatstaven in een informele omgeving.

Interesse?
Je kunt contact opnemen met Marius Elbers op 0493670251 of via .

2.

Het Levensatelier zoekt op korte termijn een vakvolwassen BIG-geregistreerde

Psychotherapeut en/of Klinisch Psycholoog

Functieomschrijving:
De functie betreft het geven van therapieën en diagnostiek aan kinderen, jeugdigen en volwassenen met als doel het opheffen en verwerken van emotionele blokkades of traumatische ervaringen. Daarnaast zijn er mogelijkheden tot het geven van werkbegeleiding of supervisie aan opleidelingen en het verzorgen van het regie-behandelaarschap in samenwerking met andere behandelaren.

Taakstelling:

 • Het binnen de algemene behandeldoelen, gesteld binnen de indicatie, nader analyseren van de hulpvraag en het verzamelen van de noodzakelijke informatie ten behoeve van de therapie.
 • Het opstellen van een therapeutisch behandelplan en het bepalen van de aanpak en werkwijze.
 • Het uitvoeren van het therapeutisch behandelplan en het organiseren van de uit te voeren activiteiten en het bepalen van de te gebruiken materialen.
 • Het registreren/beheren van gegevens en doen van verslaglegging volgens de DBC- methodiek
 • Het onderhouden van contacten met (pleeg)ouders en eventuele andere derden, ter bevordering van de ontwikkeling van het kind en gezin.
 • Samen met de collega-therapeuten beheren van de therapieruimtes en de materialen.
 • Het gebruikelijk deelnemen aan werk- en overig overleg binnen Het Levensatelier.

Wij vragen:

 • Relevante vakvolwassenheid en ervaring met kennis van de verschillende therapievormen
 • Opleidingsniveau WO Psychotherapie / Klinische Psychologie en een geldige BIG-registratie

Wij bieden:
Een “vliegende start”; je kunt direct starten met een aantal kinderen en volwassenen op de wachtlijst. Je kunt gebruik maken van de door Het Levensatelier opgestelde procedures en de reeds gemaakte afspraken met zorgverzekeraars en Gemeenten. Het is ook mogelijk om op zaterdag en ‘s avonds therapie te geven.

Interesse?
Je kunt contact opnemen met Marius Elbers op 0493670251 of via .

logo


Het Levensatelier
Burgemeester Wijnenstraat 9
5721 AG Asten
T 0493 67 0 251
E-mail: