Mail ons       Bel ons: 0493 - 670 251

        Nieuwsbrief         Professionals

Vacatures (2)

 

Vacature 1

Het Levensatelier zoekt op korte termijn een vakvolwassen BIG-geregistreerde

GZ-Psycholoog

Functieomschrijving:

De regiebehandelaar draagt er zorg voor dat de verrichtingen of activiteiten van alle zorgverleners die beroepshalve bij de behandeling van de patiënt/cliënt betrokken zijn – en dus ook de eigen verrichtingen of activiteiten – op elkaar zijn afgestemd. Daarnaast zijn er mogelijkheden tot het geven van werkbegeleiding of supervisie aan opleidelingen.

Taakstelling/verantwoordelijkheden:

 • Indien meerdere zorgprofessionals als zorgverleners betrokken zijn bij de zorgverlening aan een cliënt is het de verantwoordelijkheid van de regie-behandelaar dat deze het zorgproces coördineert en aanspreekpunt is voor de cliënt en medebehandelaren.
 • De regiebehandelaar draagt de verantwoordelijkheid voor de integraliteit van het behandelproces.
 • De regiebehandelaar kan een wezenlijk aandeel hebben in de inhoudelijke behandeling. Hij zorgt ervoor dat in samenspraak met de medebehandelaar en cliënt een behandelplan wordt opgesteld en stelt deze vast en draagt er zorg voor dat dit wordt uitgevoerd en – wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven – wordt bijgesteld.
 • De regiebehandelaar ziet er op toe dat de dossiervoering voldoet aan de gestelde eisen.

Wij vragen:

 • Relevante vakvolwassenheid en ervaring met kennis van verschillende therapievormen
 • Opleidingsniveau GZ-Psycholoog met een geldige BIG-registratie
Wij bieden: Een omgeving van 15 behandelaars die in een kleurrijke en huiselijke omgeving op een professionele wijze hulp verlenen. We werken zowel met kinderen, jeugdigen, volwassenen als gezinnen. Je kunt direct starten en gebruik maken van de door Het Levensatelier afgesloten contracten met zorgverzekeraars en Gemeenten. Het is ook mogelijk om op zaterdag en ‘s avonds te werken.

Interesse? Je kunt contact opnemen met Marius Elbers op 0493670251 of via .

 

Vacature 2

Het Levensatelier zoekt op korte termijn een vakvolwassen BIG-geregistreerde

Psychotherapeut en/of Klinisch Psycholoog

Functieomschrijving:

De functie betreft het geven van therapieën en diagnostiek aan kinderen, jeugdigen en volwassenen met als doel het opheffen en verwerken van emotionele blokkades of traumatische ervaringen. Daarnaast zijn er mogelijkheden tot het geven van werkbegeleiding of supervisie aan opleidelingen en het verzorgen van het regie-behandelaarschap in samenwerking met andere behandelaren.

Taakstelling:

 • Het binnen de algemene behandeldoelen, gesteld binnen de indicatie, nader analyseren van de hulpvraag en het verzamelen van de noodzakelijke informatie ten behoeve van de therapie.
 • Het opstellen van een therapeutisch behandelplan en het bepalen van de aanpak en werkwijze.
 • Het uitvoeren van het therapeutisch behandelplan en het organiseren van de uit te voeren activiteiten en het bepalen van de te gebruiken materialen.
 • Het registreren/beheren van gegevens en doen van verslaglegging volgens de DBC- methodiek
 • Het onderhouden van contacten met (pleeg)ouders en eventuele andere derden, ter bevordering van de ontwikkeling van het kind en gezin.
 • Samen met de collega-therapeuten beheren van de therapieruimtes en de materialen.
 • Het gebruikelijk deelnemen aan werk- en overig overleg binnen Het Levensatelier.

Wij vragen:

 • Relevante vakvolwassenheid en ervaring met kennis van de verschillende therapievormen
 • Opleidingsniveau WO Psychotherapie / Klinische Psychologie en een geldige BIG-registratie
Wij bieden: Een “vliegende start”; je kunt direct starten met een aantal kinderen en volwassenen op de wachtlijst. Je kunt gebruik maken van de door Het Levensatelier opgestelde procedures en de reeds gemaakte afspraken met zorgverzekeraars en Gemeenten. Het is ook mogelijk om op zaterdag en ‘s avonds therapie te geven.

Interesse? Je kunt contact opnemen met Marius Elbers op 0493670251 of via .

logo


Het Levensatelier
Burgemeester Wijnenstraat 9
5721 AG Asten
T 0493 67 0 251
E-mail: