Mail ons       Bel ons: 0493 - 670 251

        Nieuwsbrief         Professionals

Vacatures (4)

 

1.

Het Levensatelier zoekt op korte termijn een 

Psychodiagnostisch medewerker (m/v)

voor volwassenen en jeugd 

Functieomschrijving:
De functie betreft het afnemen van psychologische tests, het verrichten van onderzoek en het doen van observaties op het gebied van bijvoorbeeld intelligentie, geheugen, persoonlijkheid en concentratie. Hierop volgend het verzorgen van de verslaglegging, overleg met belanghebbenden en het voeren van het adviesgesprek.

Taakstelling:

 • Raadplegen van bijvoorbeeld (GZ)-psychologen, artsen en gedragswetenschappers voor het verkrijgen van relevante gegevens over de te onderzoeken cliënt
 • Opstellen en voorbereiden van psychodiagnostische onderzoeken
 • Opstellen van de (concept)planning wat betreft de af te nemen onderzoeken
 • Voeren van een introductie- of voorbereidingsgesprek met de cliënt
 • Afnemen van de daadwerkelijke tests (en/of verrichten van de observaties)
 • Opstellen van een test-, observatie- of onderzoeksverslag
 • Bespreken van de resultaten met overige specialisten (bijvoorbeeld de regiebehandelaar, jeugdconsulenten binnen gemeenten, psychologen, orthopedagogen of artsen)
 • Adviseren (en eventueel doorverwijzen) van cliënten op basis van de onderzoeksresultaten en specialistenoverleg
 • Zorgdragen voor dossiervorming en registratie van de psychologische onderzoeken in het EPD
 • Beheren van de voorraad van psychodiagnostische (onderzoeks)materialen
 • Deelnemen aan periodiek multidisciplinair overleg en/of andere overlegvormen binnen Het Levensatelier

Wij vragen:

 • Relevante vak volwassenheid en kennis van psychopathologie
 • Minimaal opleidingsniveau: HBO Toegepaste Psychologie

Wij bieden:

 • Een samenwerking met 20 collega’s die in een kleurrijke en huiselijke omgeving professionele ambulante GGZ-hulp verlenen. Binnen Het Levensatelier zijn o.a. psychologen, vaktherapeuten, psychotherapeuten en een Kinder- en Jeugdpsychiater werkzaam. Het Levensatelier is een WTZi-toegelaten GGZ- instelling en richt zich op ambulante behandeling van jeugdigen en volwassenen.
 • In verband met een wachtlijst kun je direct starten. Het is ook mogelijk om op zaterdag en ‘s avonds te werken.
 • Een samenwerkingsvorm op basis van loondienst (CAO GGZ) is mogelijk maar de voorkeur gaat uit naar een samenwerking op basis van zelfstandigheid. Aantal gewenste uren varieert van op oproepbasis tot 2-3 dagen per week.

Interesse?
Je kunt contact opnemen met Marius Elbers op 0493-670251 of via .

 

2.

Het Levensatelier zoekt op korte termijn een vakvolwassen BIG-geregistreerde

Psychotherapeut en/of Klinisch Psycholoog

Functieomschrijving:
De functie betreft het geven van therapieën en diagnostiek aan kinderen, jeugdigen en volwassenen met als doel het opheffen en verwerken van emotionele blokkades of traumatische ervaringen. Daarnaast zijn er mogelijkheden tot het geven van werkbegeleiding of supervisie aan opleidelingen en het verzorgen van het regie-behandelaarschap in samenwerking met andere behandelaren.

Taakstelling:

 • Het binnen de algemene behandeldoelen, gesteld binnen de indicatie, nader analyseren van de hulpvraag en het verzamelen van de noodzakelijke informatie ten behoeve van de therapie.
 • Het opstellen van een therapeutisch behandelplan en het bepalen van de aanpak en werkwijze.
 • Het uitvoeren van het therapeutisch behandelplan en het organiseren van de uit te voeren activiteiten en het bepalen van de te gebruiken materialen.
 • Het registreren/beheren van gegevens en doen van verslaglegging volgens de DBC- methodiek
 • Het onderhouden van contacten met (pleeg)ouders en eventuele andere derden, ter bevordering van de ontwikkeling van het kind en gezin.
 • Samen met de collega-therapeuten beheren van de therapieruimtes en de materialen.
 • Het gebruikelijk deelnemen aan werk- en overig overleg binnen Het Levensatelier.

Wij vragen:

 • Relevante vakvolwassenheid en ervaring met kennis van de verschillende therapievormen
 • Opleidingsniveau WO Psychotherapie / Klinische Psychologie en een geldige BIG-registratie

Wij bieden:
Een “vliegende start”; je kunt direct starten met een aantal kinderen en volwassenen op de wachtlijst. Je kunt gebruik maken van de door Het Levensatelier opgestelde procedures en de reeds gemaakte afspraken met zorgverzekeraars en Gemeenten. Het is ook mogelijk om op zaterdag en ‘s avonds therapie te geven.

Interesse?
Je kunt contact opnemen met Marius Elbers op 0493-670251 of via .

 

3.

Het Levensatelier zoekt op korte termijn een 

Creatief begeleider (m/v)

Wekelijks is een groep kinderen van lagere schoolleeftijd creatief bezig onder leiding van een begeleidster. Dit wordt het Kinderatelier genoemd. Binnen de groep worden allerlei creatieve activiteiten gedaan van schilderen, tekenen, plakken, boetseren, knutselen etc. De creatief begeleidster bepaalt iom de groep welke activiteit er plaatsvindt en verzorgt de nodige voorbereidingen. Het Levensatelier is op zoek naar iemand die dit wil gaan doen op zzp-basis.

Interesse?
Je kunt contact opnemen met Marius Elbers op 0493-670251 of via .

4.

Het Levensatelier zoekt op korte termijn een 

Masseur (m/v)

Recentelijk is onze masseuze gestopt en nu zoeken we iemand die haar werkzaamheden kan voortzetten. Onze Lila massagekamer is sfeervol ingericht en alle benodigdheden zijn aanwezig. Als je meerdere massages kunt geven, zowel voor de ontspanning als voor een helende werking, en je wilt dat een aantal uur per week op zzp-basis doen, dan nodigen we je bij deze uit om te reageren.

Interesse?
Je kunt contact opnemen met Marius Elbers op 0493-670251 of via .

logo


Het Levensatelier
Burgemeester Wijnenstraat 9
5721 AG Asten
T 0493 67 0 251
E-mail: