Mail ons       Bel ons: 0493 - 670 251

        Nieuwsbrief         Professionals

Overige hulpverlening en ondersteuning

Jeugdigen kunnen bij Het Levensatelier ook terecht voor diverse andere vormen van hulpverlening en ondersteuning.

 • Ouder-kind therapie
  De binding tussen ouder en kind is een zeer diepliggende band die vaak onbewust blijft. Soms is er een afhankelijkheid die beklemmend werkt. Door met ouder en kind samen actief bezig te zijn, worden oude remmende patronen en gevoelens bewust gemaakt. Daardoor kun je er anders mee leren omgaan en als ouder zal je meer inzicht krijgen. Daarnaast krijgt jouw kind de mogelijkheid om meer met zijn of haar eigen ontwikkeling bezig te zijn.

 • Beeldende (creatieve) therapie
  Beeldende therapie is een individuele therapie voor volwassen, tieners en pubers. Door middel van tekenen en schilderen word je uitgenodigd om onbewuste aspecten en emoties uit te werken. Het werk wordt achteraf besproken in een individuele therapiesetting. Het achteraf ervaren van je werken helpt je bewust te worden van wie je bent, wat je wil en wat je hierin belemmerd in het leven. Dit helpt je om bepaalde (nieuwe) keuzes te maken waardoor je beter in je vel zit.

 • Gestalt-therapie
  Gestalt-therapie richt zich op het herstel van het contact met jezelf en je omgeving. Je leert, in het hier en nu, op een actieve en ervaringsgerichte manier hoe je met problemen omgaat. Je krijgt besef van datgene wat contact met jezelf en je omgeving in de weg staat. Leer keuzes te maken in je leven die in overeenstemming zijn met je wensen en behoeften in je leven van alledag.

 • Creatieve therapie in dans en beweging
  Creatieve therapie in dans en beweging is een laagdrempelige - ervaringsgerichte therapie voor jeugdigen (eventueel met ouder(s)) die ondersteuning nodig hebben om weer in balans te komen. Door het inzetten van eigen lichaam, materialen, de ruimte en muziek wordt men bewust van het eigen handelen.

 • Intelligentieonderzoek jeugdigen tot 18 jaar
  Om te bepalen welk intelligentieniveau een jeugdige heeft maken wij gebruik van professioneel testmateriaal. Er wordt een speelse en vertrouwde sfeer gecreëerd waarbinnen de jeugdige zo min mogelijk druk ervaart en zichzelf kan zijn. Het onderzoek wordt afgesloten met een onderzoeksrapport. Dit wordt in een adviesgesprek met de ouders/opvoeders besproken. Een intelligentie onderzoek is ook te combineren met een psychodiagnostisch onderzoek. Wil jij meer info over een intelligentie onderzoek? Klik dan hier.
 • Kindercoaching
  Soms zit je niet zo goed in je vel en weet je niet goed waar dat door komt. Een kindercoach kan hierbij helpen, begeleiding en/of adviseren. Kindercoaching is een laagdrempelige, kortdurende vorm van hulpverlening voor kinderen, jongeren én hun ouders met een hulpvraag op het sociaal-emotioneel vlak. Ook kan kindercoaching in het voor- of natraject van kindertherapie worden ingezet. Wil je meer info over kindercoaching? Klik dan hier.
 • Mindfulness voor kinderen (8-12 jaar)
  Steeds meer kinderen ‘doen’ veel maar zijn steeds minder vaak bezig met gewoon ‘zijn’. Ze functioneren op een soort automatische piloot. Middels mijn mindfulness trainingen leren zij technieken om af en toe te stoppen, op adem te komen en te voelen wat ze nodig hebben op dat moment. De training is helpend voor kinderen die behoefte hebben aan minder stress, meer zelfvertrouwen, die hun hoofd vol gedachten tot rust willen brengen of hun gevoelens beter willen leren begrijpen. Ook kinderen met een uitgebreider klachtenpatroon zoals ADHD, dyslexie of aan autisme verwante stoornissen kunnen veel ondersteuning vinden binnen de mindfulness. Wil je meer weten over mindfulness voor kinderen 8-12 jaar? Klik dan hier.
 • Mindfulness voor kinderen (4-8 jaar)
  Steeds meer kinderen ‘doen’ veel maar zijn steeds minder vaak bezig met gewoon ‘zijn’. Ze functioneren op een soort automatische piloot. Middels mijn mindfulness trainingen leren zij technieken om af en toe te stoppen, op adem te komen en te voelen wat ze nodig hebben op dat moment. De training is helpend voor kinderen die behoefte hebben aan minder stress, meer zelfvertrouwen, die hun hoofd vol gedachten tot rust willen brengen of hun gevoelens beter willen leren begrijpen. Ook kinderen met een uitgebreider klachtenpatroon zoals ADHD, dyslexie of aan autisme verwante stoornissen kunnen veel ondersteuning vinden binnen de mindfulness. Wil je meer weten over mindfulness voor kinderen 4-8 jaar? Klik dan hier.

Kosten en vergoeding
Bovengenoemde hulpverlening kan enkelvoudig maar soms ook als onderdeel van kinderpsychotherapie worden ingezet. Dit is afhankelijk van de specifieke hulpvraag en van de eisen die worden gesteld. Afhankelijk van het antwoord hierop wordt bepaald of er sprake is van vergoeding. Als dat zo is kan dat op basis van de Jeugdwet of op basis van aanvullende pakketten van je zorgverzekeraar, In alle andere gevallen geldt betaling door de cliënt zelf.

Aanmelding en wachttijden
Nadat je met ons contact opgenomen hebt wordt een eerste gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek gepland. Dit is met of zonder de jeugdige, afhankelijk van de hulpvraag en gezinssituatie. In dit gesprek word je bekend gemaakt met Het Levensatelier, wordt een aantal administratieve zaken geregeld en onze aanpak besproken. Voor de start van de behandeling wordt de jeugdige sowieso nog uitgenodigd om alvast te kunnen wennen aan Het Levensatelier. Wij streven voor behandeling naar een wachttijd op basis van de wettelijke Treeknormen, maar deze is mede afhankelijk van de hulpvraag.


logo


Het Levensatelier
Burgemeester Wijnenstraat 9
5721 AG Asten
T 0493 67 0 251
E-mail: