Skip to main content

Verwijzen

We kunnen alleen verwijzingen/verwijsbrieven aannemen die voldoen aan de eisen die hieraan gesteld zijn in de “NHG Richtlijn Informatie-uitwisseling huisarts-GGZ”. Dit is een eis vanuit de zorgverzekeraars.

Verwijzingsformulier

* Verplichte velden
Hierbij bevestig ik de verwijzing van:
Schrijf met uw muis uw handtekening in het vak hieronder